Selecteer een pagina

Een hands-on bijdrage in het verwezenlijken van verduurzamingsprojecten.

Gebiedsverkenning

Offerte vergelijking

Quickscan

Haalbaarheidsonderzoek

Subsidie aanvraag

Financiering

Energiecontract

Projectbegeleiding

Realisatie

Netwerkbijeenkomsten

Energietransitie – wat wij doen

Welke stappen moeten er genomen worden om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen?  Veel bedrijfsdaken zijn nog onbenut en uw energierekening schiet omhoog. U wilt tot actie over gaan, maar weet niet waar te beginnen. Of het ontbreekt u aan tijd en/of kennis.

Wij helpen u met onafhankelijk deskundig advies en concreet resultaat. 

gebiedsverkenning

Binnen de kaders van de Regionale Energie Strategie (RES) laat de gebiedsverkenning zien wat de typische kenmerken en uitdagingen zijn van het gedefinieërde gebied. Gooi Op Groen hanteert daarbij een projectmatige aanpak. In kaart worden gebracht de energiestromen, kansen en behoeften, de relevante gebouwen en de energie infrastructuur. Daarin worden onder andere gebiedsinrichting, bebouwing, opwekpotentie middels zonnepanelen en/of warmte/koude opslag (WKO’s) en mogelijkheid van zon op parkeerplaats en bijbehorende laadpalen in beschouwing genomen.

Het meest basale uitkomst van het onderzoek laat zien welke pandeigenaren reeds zonnepanelen hebben geplaatst op hun daken en welke nog vrij zijn. Hoewel we de dak-eigenaren ook actief benaderen om hun dak vol te leggen met zonnepanelen is dat niet het einddoel maar het vertrekpunt op zoek naar nieuw perspectief op het lokale energielandschap.

persoonlijk contact

Op basis van de digitale dakscan worden pandeigenaren persoonlijk benadert door het team van Gooi Op Groen.
Doel van het gesprek is pandeigenaren te betrekken bij het verduurzamen van het pand en te motiveren hun dak te voorzien van zonnepanelen. Niet alleen voor eigen verbruik maar om het dak maximaal te beleggen en zodoende een overschot te kunnen genereren en inzetten voor het netwerk van bedrijven en/of burgers in de directe omgeving. Vervolgens wordt in overleg met pandeigenaren een Quickscan gemaakt.

Quickscan

Bij een Quickscan van een pand wordt naast opwekpotentie en eigen verbruik ook een investeringsindicatie zichtbaar gemaakt. Tevens worden meegenomen de subsidie mogelijkheden, terugverdientijd en actuele wet en regelgeving.
Ook de ecologische voetafdruk en mogelijke Co2 reductie van de ondernemer wordt zichtbaar gemaakt. De Quickscan is de eerste stap om pandeigenaren te begeleiden in hun besluitvorming om uiteindelijk over te gaan tot het investeren en/of beschikbaar stellen van hun dak.

Haalbaarheidsonderzoek

Als de Quickscan heeft uitgewezen dat het plaatsen van zonnepanelen kan leiden tot een hoopgevende investering is een haalbaarheidsonderzoek bedoelt om de aannames uit de Quickscan te toetsen met de werkelijkheid.

  •  Is het gebouw daadwerkelijk in staat de last te dragen van een zonnepanelen-installatie?
  • Past het grootonderhoudsplan dakbedekking binnen de levensduur van de nieuwe zonnepanelen-installatie?
  • Welke eisen en beperkingen zijn er vanuit de opstalverzekering in deze?
  • Past de eventuele teruglevering van de energieopwek op de bestaande netaansluiting?
  • Wat worden nu de definitieve kosten (vanaf constructie berekening via plaatsen van panelen en de aansluiting door de elektricien aan het net tot de uiteindelijke oplevering)?
  • Welke subsidie en financieringslasten alsmede projectbegeleidingskosten worden meegenomen in de totale kosten?

Vervolgens wordt er gekeken naar:

  • Het beste scenario om overtollige stroom die niet nodig is voor eigen gebruik aan te bieden aan de gemeenschap?
  • Of het een directe teruglevering wordt of levering via een energiecoöperatie aan de lokale participanten?
  • Of er binnen het lokale netwerk van bedrijven behoefte is aan overtollige stroom of dat opslag een oplossing biedt voor het opvangen van de onbalans in de zonne-energie opwekking?

Dit, plus andere extra opties worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.
Bij het haalbaarheidsonderzoek zal er actief contact zijn tussen het team van Gooi Op Groen en de opdrachtgever.
Resultaat van een haalbaarheidsonderzoek is het creëren van een “go – no go” moment om over te gaan tot de feitelijke investering.

Subsidieaanvraag

Afhankelijk van verschillende factoren zijn er diverse financiële tegemoetkomingen.
Daarbij maken we onderscheid in projectsubsidies en fiscale maatregelen voor bedrijven.

Elke situatie is uniek en vraagt om een passend aanbod.
Gooi Op Groen houdt de actuele politieke besluiten bij om u hieromtrent goed te kunnen adviseren en te begeleiden.

financiering

Financiering zonne-energiesystemen voor het MKB in Nederland.
Gooi Op Groen werkt samen met in Nederland gerenommeerde financierings-maatschappijen om een passende financiële oplossing te bieden.
De aangeboden financiële lease constructie zorg dat uw liquiditeit blijft. Hierdoor kunt u blijven ondernemen en direct besparen op uw energiekosten.
De regeling geldt zowel voor de MKB sector als ook voor grotere SDE (subsidie) projecten.

energiecontract

Gooi Op Groen werkt samen met een energieleverancier zonder winstoogmerk met als doel heel Nederland zo goed mogelijk om te laten gaan van grijze naar 100% groene stroom uit eigen regio.
Wij adviseren het best passende energiecontract bij de gewenste energiebehoefte.
Omdat vraag en aanbod van groene energie per pand / zonnesysteem verschilt kunnen wij de aanvraag verzorgen opdat binnen 24 uur een vrijblijvend aanbod is ontvangen.

Voordeel van lokale energieleverancier is dat de maandelijkse netwerkkosten gunstiger zijn dan bij de traditionele (inter)nationale aanbieders.

Projectbegeleiding

Het begeleiden van een verduurzamingsproject vraagt om afstemming en begeleiding van alle individuele partijen. Gooi Op Groen heeft ruime ervaring in projectmanagement. Communicatie, planning, kwaliteitswaarborgen en voortgangs- monitoring zijn constante onderwerpen die Gooi Op Groen organiseert voor haar opdrachtgevers.
Gooi Op Groen is onafhankelijk. Wij beschikken over een netwerk van toeleveranciers die afhankelijk van project en omvang kunnen worden ingezet. Wij werken enkel met leveranciers en installateurs die gecertificeerd zijn, zodat kwaliteit, garantie en service ook op lange termijn zijn verzekerd.

realisatie

Het opruimen van de werkvloer staat voor Gooi Op Groen niet gelijk aan de realisatie van een project.
Elke installatie wordt door een onafhankelijk keuringsbureau gekeurd. Dit om de opstalverzekering een scope12 garantie te kunnen verstrekken.
Daarnaast verstrekken we de benodigde informatie aan de boekhouding of accountant van de opdrachtgever om de investering in te passen in de voor het bedrijf toepasbare financiële regelingen / subsidieopgave.

Na de realisatie volgt Gooi Op Groen periodiek op afstand de opbrengst van de zonne-installatie om te monitoren, constateren of aannames en werkelijkheid ook met elkaar overeenkomen. In geval van incongruenties activeren we de betreffende leverancier om eventuele onvolkomenheden op te lossen.

netwerkbijeenkomst(en)

Door de inventarisatie van individuele bedrijven heeft Gooi Op Groen een duidelijk beeld van wat er leeft en speelt op het bedrijvenpark op het gebied van energievraagstukken.
Indien daar aanleiding of behoefte aan is kan na de Quickscan een netwerk-bijeenkomst worden georganiseerd door de lokale bedrijfsvereniging of coöperatie.
Gooi Op Groen heeft hiervoor een programma om alle bedrijven op een bedrijvenpark deelgenoot te maken van energievragen en oplossingen die mogelijk zijn binnen hun bedrijvenpark.

In een netwerkbijeenkomst kunnen kansen en obstakels worden besproken.
Door het samenbrengen van bedrijven, inbreng van kennis en expertise al dan niet door derden kunnen deze sessies leiden tot verhelderende standpunten en oplossingen.
Door innovatie komen er telkens nieuwe kansen voor buurtoplossingen.
Gezamenlijke energieopslag, uitwisseling en handel zijn daarin reeds toegepaste technieken.

Een netwerkbijeenkomst biedt ruimte om alle duurzaamheidsonderwerpen of thema’s op het programma te zetten en daarmee bespreekbaar te maken.

Hoge ogen gooien in vergroening realiseer je met Gooi Op Groen.

De laatste stand van het aantal projecten waar we betrokken bij zijn en de energie dat genereerd.

8.315

Zonnepanelen

1.047.690 

KG CO2 reductie 

3.118 MWp

 Totaal vermogen

neem contact op

Vul onderaan je gegevens in en we nemen snel contact met je op

bel ons

06 20 35 11 31

Locatie

Gooi op Groen

Hazenest 19

1241 HZ Kortenhoef

Email

info@gooiopgroen.nl