Selecteer een pagina

Met elkaar in beweging komen voor een duurzame toekomst. 

Energy Hubs

Bedrijfspanden

Commercieel vastgoed

Maatschappelijk Vastgoed

Energie Coöperaties

VvE's

Ons verhaal

Beweging in energie

Gooi op Groen is ontstaan vanuit de eigen ambities en passie van de drie oprichters om aan een fossiel-vrije toekomst te bouwen. We vinden dat het anders moet en hebben een gezamenlijke droom om via onze manier van werken concrete opgave te realiseren voor een leven zonder olie, steenkool en gas en daarmee de hoge CO2-uitstoot te reduceren. We werken samen met iedereen die wil werken aan deze gemeenschappelijke droom.

Onze Visie

Om de transitie van fossiele naar duurzame energie te realiseren zijn lokale initiatieven noodzakelijk.

Willen we horizonvervuiling tegen gaan dan is het maximaal beleggen van bedrijfsdaken met zonnepanelen een onvermijdelijke eerste stap.

Het realiseren van een lokaal zelfvoorzienende energie infra-structuur ligt binnen handbereik wanneer er onderlinge samenwerking is en innovatieve ontwikkelingen worden ingezet.

De jonge complexe hernieuwbare energiemarkt geeft vragen over energieopwek, opslag, uitwisseling en handel. Ook onderwerpen als subsidies, financiering, verzekering en kwaliteit van verduur-zamingsprojecten vragen om specialisme .

Professionele ondersteuning voor het nemen van lange termijn beslissingen op het gebied van toekomstige energievoorziening en klimaathuishouding is de focus van Gooi op Groen.

Onze Missie

Professionele ondersteuning bieden aan organisaties, instanties en bedrijven. Om gezamenlijk met regionale partners de individuele of collectieve gestelde energietransitie doelstellingen te realiseren.

Onze Strategie

Het staat voor Gooi op Groen als een paal boven water dat elektriciteit de toekomstige energiebron wordt. Het tempo om duurzame energie lokaal op te wekken moet de komende jaren flink omhoog om de vereiste doelen te behalen. Dit vraagt om toepassing van slimme energiecombinaties voor gebouwen en bedrijfs- terreinen. Gooi op groen biedt onafhankelijke expertise om individuele bedrijven, bedrijfsterreinen,  energiecoöperaties, gemeentes en VvE’s te begeleiden in besluitvorming en projectrealisatie. Het plaatsen van zonnepanelen is voor Gooi Op Groen een eerste goede stap richting het verduurzamen van Nederland.

Wanneer iedereen gebruik gaat maken van 100% lokale groene stroom dragen wij bij aan een beter milieu en versterken we de regio.

Samen met u zetten wij het Gooi op Groen

Ambitie is dat we als bewoners, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties de energietransitie en de voorzieningen daarvoor zien als een gezamenlijke opgave en integreren in onze omgeving. 

Samenwerking

Gooi op Groen is een adviesbureau / servicecentrum dat ondersteuning biedt aan organisaties, instanties, gemeentes, coöperaties en bedrijven. Zij adviseert en realiseert energie transitie projecten. Door een goede intensieve samenwerking met alle betrokken spelers behalen we prachtige successen waar we trots op zijn.

Energiebalans

Gooi op Groen richt zich op daken van 250m2 en meer omdat deze daken vragen om kennis over o.a. technologie, financiering, subsidies, wet en regelgeving. Deze specialistische kennis hebben bedrijven en instanties vaak niet in huis.

De vereisten aan netaansluiting, bouwconstructie en verzekering van onderliggende waarde zijn daarbij belangrijke punten die om specialistische kennis vragen.

Als de energiebalans aan geeft dat meer energie opgewekt dan verbruikt wordt, zijn meerdere scenario’s denkbaar om energie in te zetten voor de gemeenschap of om inkomsten te genereren. Gooi op Groen kan u daarin adviseren.

wat wij doen

Gebiedsverkenning, Offerte vergelijking, Quickscan, Subsidie aanvraag,  Haalbaarheidsonderzoek, Projectbegeleiding, Realisatie en Netwerkbijeenkomsten.

Vanuit een onafhankelijke en persoonlijke benadering, zetten wij de energietransitie in beweging.

Zonnepanelen zijn meestal de eerste stap… 

neem contact op

Vul onderaan je gegevens in en we nemen snel contact met je op

bel ons

06 20 35 11 31

Locatie

Gooi op Groen

Hazenest 19

1241 HZ Kortenhoef

Email

info@gooiopgroen.nl